Kariera - Kancelaria Podatkowa Kraków

KPPK reprezentuje Klientów przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na wszystkich etapach postępowań kontrolno-podatkowych, a także w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

W zakresie naszych usług proponujemy:

  • udział w charakterze pełnomocnika lub doradcy na każdym etapach sporu z organami podatkowymi (kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe, postępowanie przed sądami administracyjnymi)
  • udział w charakterze pełnomocnika bądź doradcy na każdym etapie sprawy w przedmiocie zwrotu nadpłaty
  • przygotowanie wniosku w sprawie wydania indywidualnych interpretacji podatkowych, wezwań do usunięcia naruszenia prawa oraz skarg w postępowaniu sądowo-administracyjnym
  • sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontroli oraz pism wyjaśniających składanych w trakcie postępowania kontrolnego, odwołań od decyzji organów podatkowych oraz skarg od decyzji organów II instancji
  • doradztwo oraz pomoc przy zwrocie polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych oraz zagranicznego VAT dla polskich przedsiębiorców