Kariera - Kancelaria Podatkowa Kraków

Instrukcje podatkowe dla służb księgowych

  • Instrukcje specjalistyczne
  • Instrukcje kompleksowe
Przygotowywane przez Kancelarię kompleksowe instrukcje podatkowe stanowią praktyczne opracowania dotyczące sposobu postępowania z całościowym zagadnieniem podatkowym nierozerwalnie towarzyszącym działalności przedsiębiorstwa. Opracowania mają na celu optymalizację podatkową w wybranych obszarach działalności, a także usystematyzowanie polityki podatkowej przedsiębiorstwa w danej materii. Podstawowym celem instrukcji kompleksowych jest wskazanie służbom księgowym sposobu postępowania z danym problemem, który pozwoli ograniczyć ryzyko podatkowe, jak również zmniejszyć obciążenia wynikające z należności publicznoprawnych.

Wykaz kompleksowych instrukcji podatkowych:
- „Wystawianie faktur i rachunków”
- „Bonusy i rabaty w świetle VAT i CIT”
- „Miejsce dostawy towarów i miejsce wykonania usług w świetle VAT”
- „Zarządzanie certyfikatami rezydencji”
- „Sporządzanie deklaracji VAT-7”
- „Import usług w podatku VAT”
- „Eksport towarów w podatku VAT”
- „Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w podatku VAT”
- „Import towarów w podatku VAT”
- „Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w podatku VAT”
- „Zasady obliczania proporcji w podatku od towarów i usług”

Instrukcje specjalistyczne

Instrukcje specjalistyczne to krótkie, szczegółowe wskazówki postępowania z konkretnym problemem podatkowym. Każda instrukcja specjalistyczna podparta jest wskazaniem źródeł prawa, interpetacji, wyroków i wykładni doktryny. Sporządzane przez Kancelarię instrukcje specjalistyczne mogą stać się podstawą zmiany postępowania przez służby księgowe, czy też podpierać ich stanowisko w danej materii stwarzającej problemy interpretacyjne.