Kariera - Kancelaria Podatkowa Kraków

Kancelaria Podatkowa Paweł Kryczko oferuje konsultacje i pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatków lokalnych, a także wydawanie opinii podatkowych w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz importu i eksportu. Ponadto KPPK świadczy usługi w zakresie sporządzania opinii podatkowych w m.in. zakresie:

- fuzji, przejęć, restrukturyzacji kapitałowej oraz likwidacji podmiotów gospodarczych
- planowania inwestycji ukierunkowanego na minimalizację obciążeń podatkowych
- podwójnego opodatkowania
- konsekwencji podatkowych postanowień umów zawieranych w obrocie gospodarczym

W zakresie świadczonych usług KSB oferuje także konsultacje z zakresu polskiego systemu podatkowego dla podmiotów zagranicznych w języku angielskim i hiszpańskim w tym także pomoc przy rejestracji zagranicznych przedsiębiorców dla celów polskiego VAT.