Kariera - Kancelaria Podatkowa Kraków

Kancelaria oferuje pełen zakres usług w procesie związanym z ustalaniem i obroną cen transferowych.

Usługi związane z cenami transferowymi obejmują:

  • identyfikację i analizę ryzyk podatkowych związanych z zawieraniem transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • przegląd planowanych i dokonanych transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • analiza obciążeń z tytułu wykonywania i otrzymywania usług niematerialnych i prawnych,
  • planowanie i wdrażanie polityki cen transferowych dla grupy kapitałowej na etapie realizowania transakcji,
  • przygotowanie dokumentacji cen transferowych wymaganych przez przepisy prawa podatkowego, Stworzenie rzetelnej i zgodnej z przepisami prawa podatkowego dokumentacji podatkowej pozwala na uniknięcie sankcyjnej stawki podatku nakładanego na różnicę pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika, a dochodem ustalonym przez organy podatkowe. Tworząc dokumentację cen transferowych Kancelaria dokonuje analizy funkcjonalnej i ekonomicznej potwierdzającej rynkowy charakter transakcji z podmiotami powiązanymi. Kancelaria służy pomocą zarówno w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych, jak i doradztwem dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji cen transferowych.
  • prowadzenie sporów z organami podatkowymi,
  • pomoc w zawieraniu uprzednich porozumień cenowych z Ministrem Finansów