Finanse Publiczne - Kancelaria Podatkowa Kraków

Pracownicy Kancelarii specjalizują się również w regulacjach dotyczących działalności finansowej jednostek sektora finansów publicznych. Dr Paweł Kryczko jest autorem komentarza do przepisów ustaw samorządowych tzw. ustrojowych w zakresie gospodarki finansowej gmin, powiatów i województw.

Kancelaria oferuje pomoc w interpretacji ustaw o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prawo zamówień publicznych a także innych przepisów odnoszących się do działalności finansowej państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Kancelaria służy pomocą w razie sporów dotyczących wysokości należnych dotacji (a także innych dochodów) z budżetu czy też prawidłowości (zgodności z prawem) wykorzystania środków publicznych.