O Kancelarii Podatkowej

Założyciel Kancelarii – dr Paweł Kryczko – prowadzi działalność doradcy podatkowego od 1994 r., najpierw jako wspólnik w Instytucie Prawa Finansowego w Krakowie, a od 2004 r. jako osoba samodzielnie prowadząca Kancelarię Doradcy Podatkowego. Dr Paweł Kryczko uzyskał gruntowne wykształcenie z zakresu prawa finansowego, nie tylko w okresie prawniczych studiów, ale nade wszystko dzięki podjęciu pracy w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego. Praca ta – wykonywana do dnia dzisiejszego – jest niewyczerpanym źródłem inspiracji w rozumieniu i rozwiązywaniu problemów podatników. Znalazło to wyraz także w kilkudziesięciu publikacjach naukowych dr Pawła Kryczko.

Od początku działalności Kancelaria skupia się na obsłudze podmiotów gospodarczych, najczęściej takich, którzy pozostają w sporze z administracją skarbową. Wśród Klientów Kancelarii są lub były przedsiębiorstwa znajdujące się na liście największych w Polsce. Nie odmówiliśmy jednak pomocy emerytce, która – ku jej zaskoczeniu – została obciążona podatkiem dochodowym od dochodów ze źródeł nieujawnionych. "Filozofia" prowadzenia Kancelarii jest stosunkowo prosta. Można ją ująć w kilku punktach:

  1. Ufamy naszym Klientom. Nie stosujemy zaliczek. To Klient decyduje o formie i szczegółowości umowy regulującej zasady współpracy.
  2. Nie inwestujemy w lokale, meble, samochody. Prestiż budujemy jakością naszej pracy. Z naszymi Klientami spotykamy się w ich siedzibach lub miejscach przez nich wskazanych.
  3. Nie przyjmujemy spraw, które – w naszej ocenie – są "przegrane".
  4. Klient ma prawo znać przyjętą przez nas strategię i taktykę prowadzenia sprawy.
  5. Wynagrodzenie ustalamy w drodze porozumienia, w zależności od trudności sprawy, nakładu pracy. W przypadku gdy zlecenie dotyczy poprowadzenia spornej sprawy proponujemy też aby nasze wynagrodzenie – w przypadku wygrania sprawy - było ustalone jako procent wartości przedmiotu sporu.

Pragniemy podkreślić, że stosowanie powyższych zasad od początku istnienia Kancelarii nie doprowadziło do jakiegokolwiek konfliktu z którymkolwiek z naszych Klientów. Obecnie Kancelaria postanowiła nawiązać szerszą współpracę z młodymi, świetnie wykształconymi prawnikami. Ma to im pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia, pod kierunkiem dr Pawła Kryczko, do samodzielnego wykonywania w przyszłości zawodu doradcy podatkowego.